Міжнародна інтеграція передбачає виїзд громадян межі своєї країни. Іноді на вирішення своїх питань чи з діяльності потрібно пред’являти певні документи. Законодавством кожної країни визначається, що офіційна сила має документи, що мають легалізацію.
На європейському просторі прийнято такі види легалізації:
– спрощена;
– консульська.
Спрощена легалізація стосується країн, які підписали Гаазьку конвенцію. Апостилювання тут полягає у проставленні штампу «Апостиль».
Для інших країн документам надання правової сили потрібна консульська верифікація.
Ця процедура не потрібна, якщо існує домовленість між країнами про спрощення міждержавного документообігу.
Сутність


Документи зі штампом «Апостиль» мають офіційну чинність на території країн-учасниць без додаткових спеціальних посвідчень. Право проставлення штампів надано компетентним органам. Апостиль ставиться перший титульний лист чи окремий лист, скріплюваний з основним документом.
Апостиль може бути створений англійською або французькою, оголошених офіційними мовами згідно з Гаазькою конвенцією. Цей штамп може державною мовою країни, від якої виходить подача документів. Насправді зустрічається дублювання національного апостилю офіційним.
За відсутності договірних відносин щодо документів розроблено механізм консульської легалізації. Ці питання там вирішиться російськими закордонними установами. Легалізовані у межах рідної держави документи розглядаються у посольствах та консульствах.
Важливе доповнення – незалежно від країни пред’явлення до документа, складеного мовою приймаючої сторони, має бути долучений дублікат оригіналу рідною мовою. Під перекладом документа стоїть підпис перекладача, істинність документа засвідчується нотаріально.
Переваги звернення до бюро перекладів
Сфера діяльності бюро перекладів – надання послуг із якісного перекладу текстів різної тематики. На користь виконавця виконання замовлення з адаптацією під реалії країни. Частіше бюро перекладів працюють у зв’язці з нотаріусом, оскільки часом клієнтам необхідно отримати переклади з нотаріальним засвідченням. У компетенції нотаріусів входить можливість апостилювання документів на подання до закордонних держінстанцій.
Штат комплектується із професійних лінгвістів. Висока якість забезпечується скрупульозною роботою, так як для заданої мови потрібно дотриматися правил орфографії, виключити можливість неправильного трактування. Від мовознавців потрібне знання термінів та абревіатури, інших нюансів, щоб переклад відповідав стилістиці та був зрозумілий фахівцям. У разі термінової роботи замість одного виконавця зосередиться команда, щоб учасно виконати замовлення.